Nghệ thuật làm móng tay

Móng tay nghệ thuật một hoạt động sáng tạo rút ra ảnh hoặc thiết kế móng tay. một loại nghệ thuật. Những ngày móng tay móng chân được xem bởi một số như là điểm quan trọng của vẻ đẹp.